İzmir İli Merkez-1 Bölgesi Muhtelif Yollarda Asfalt Kaplama Yapılması İşi / İzmir

Yapım Şekli : Alt Taşeronluk